De WegWijZer is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Ook genoemde tarieven e.d. kunnen inmiddels zijn aangepast. Evenmin is de WegWijZer verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Daarom kunnen aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend. Voor de juiste informatie adviseren wij u om telefonisch of per e-mail de actuele gegevens na te vragen.